การรับประกัน
การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์แท้ 100%

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสินค้าแท้ 100%และเป็นตัวแทนแบรนด์ต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อถือและตรวจสอบได้ ทาง Would You Love It เป็นเพียงอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายและกระจายสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐาน 100 % 

  ทาง Would You Love It ไม่จำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย อาทิเช่น สินค้าที่ไม่ได้รับการจดแจ้งจากผู้รับจดแจ้งคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า"ของหิ้ว"  สินค้าปลอม สินค้าหมดอายุ เป็นต้น