แลกเปลี่ยน คืนเงิน
แลกเปลี่ยน คืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

  1. นโยบาย การเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ
หากผลิตภัณฑ์เกิดปัญหาจากการขนส่ง

 

  1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันนับวันถัดจากที่ท่านได้รับสินค้า จากเราพร้อมใบเสร็จ  เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต หากเกินกำหนดทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า

 

  1. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง Kerry Express สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันนับวันถัดจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว(ไม่นับวันหยุด )

 

  1. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง ให้แก่ท่าน

 

  1. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ

 

  1. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 10% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาลเท่านั้นโดยใบรับรองแพทย์จะต้องยืนยันว่าท่านแพ้ ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ(เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต

 

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

 

  1. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนเงินในกรณีต่อไปนี้:

-  สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก www.wouldyouloveitcosme.com
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้) 
- สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งคืนของลูกค้า
- ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
- ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า(ไม่นับวันหยุด )
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- เมื่อทางบริษัทพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้แพ้ ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือ มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองแพทย์